مزارشريف

 دوتن که گفته می شود وابسته به گروه طالبان می باشند توسط نیروهای امنیتی با دوحلقه ماین درشهرمزارشریف بازداشت شدند
.


 

به گفته عبد الر وف تاج آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت بلخ  این دو تن  طالب که دو حلقه ماین را  دریک موتر سایکل جاسازی نموده بودند صبح امروز توسط موظفین امنیتی پولیس بلخ در ساحه کمر بند سیاه گرد ازمربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر مزارشریف بازداشت گردیدند .

تاج همچنان افزود انفجار دو روز قبل درشهرمزارشریف نیز توسط این گروه صورت گرفته است  که تلاش در زمینه دستگیری باقی افراد آنان جریان دارد.

گفتنی است که در روز دوم سال جدید خورشیدی انفجاری درشهرمزارشریف بوقوع پیوست که  5تن از مردم ملکی را مجروح نمود .

منبع : خبرگزاري صداي افغان
 

 


back

 

home