اقتصاد مردم ولايت بلخ رشد نموده است


 

مزارشریف

آژانس خبرى پژواک ، ١٢ ثور  

با وجود بلند بودن سطح بیکاری و قیمت ها، از دو سال بدینسو، تغیيرات چشمگير اقتصادی در زندگی مردم ولايت بلخ  رونما شده است.

در زمره اين پيشرفتها ميتوان ازایجاد کارخانه هاى متعدد، از جمله فابريکه تولید نوشابه( فانتا وکوکاکولا) ،سيلو ، کیک و کلچه،مطابع ، و ساير مراکز بزرگ و کوچک غير دولتى به حيث  تقویه بُنیه اقتصادی مردم بلخ ياد کرد.  

عبدالرحمن رئیس اقتصاد ولایت بلخ به آژانس خبرى پژواک گفت که بيش از (٢٠) فابريکه بزرگ و کوچک در اين ولايت فعاليت دارند که درمجموع ،براى هزاران تن زمينۀ کار فراهم شده است.

وى افزود که در مجموع  اقتصاد مردم بنابر تغييرات مختلف و انکشافات روز افزون رشد زياد نموده، اما تا حال ،کدام آمار دقيق  که فيصدى اين رشد را نشان بدهد، گرفته نشده است.

احمد وليد که در فابريکه کيک پزى شهر مزار شريف کار  ميکند، ميگويد (( من در فابريکه  ماهانه ١٥٠ دالر کار ميکنم  ، زندگى و اقتصاد ما نسبت به گذشته بسيار خوب شده است !))

وى مى افزايد که او بعد از فراغت از کار فابريکه تکسى رانى نيز مينمايد و از اين درک نيز، پول بدست مى آورد.

اشتغال در مؤسسات غير دولتى نيز يکى از منابع مهم عايداتى به مردم محسوب ميشود.

نقیب خیراندیش که در يکى از سازمانهای خارجی در مزار شريف به حیث ترجمان کار میکند ،میگوید که با تحولات در افغانستان زندگی وی تغيیر چشمگير يافته است.

وی  مى افزايد که طی دو سال اخیر، وی توانسته است تا یک عراده موتر خریده و حویلی اش را نیز اعمار کند.  

او میگوید: ((در زندگی تمام رفیقهایم تغيیر آمده. ما حد اقل در یک ماه چهارصد دالر معاش داریم که این یک تغيیر مثبت است.))

تعداد زياد باشندگان ولایت بلخ میگویند که آنها طی دو سال اخیر، توانسته اند تا خود را از زندگی بخور نمیر نجات داده و زندگی خود را به سطح یک زندگی متوسط و یا هم تقریباً مدرن تبدیل نمایند.  

نجیب الله عزیزی، یکتن از باشندگان شهر مزارشریف که دکان خیاطی دارد میگوید  : ((من احساس میکنم که زندگیم طی دو سال اخیر خوب شده است. مشتریان ما بسیار زیاد است و این نشان دهنده آنست که اقتصاد مردم درحال رشد است.))  

به گفتۀ  نجیب الله،  وی درزمان حکومت طالبان دچار مشکلات اقتصادی زیاد بود اما تغيیرات بعدى به زندگی وی چهره دیگر داده است.  

او افزود: ((ما در آنزمان فقط برای یک لقمه نان کار میکردیم، اما حالا برای انکشاف و تقویه زندگی خود کار ميکنيم.  ))  

تغيیرات نه تنها در زندگی مردم در شهر بلکه در ولسوالیها  نیز مشاهده میگردد. تعدادی  تغیيرات در زندگی باشندگان ولسوالیها را زرع کوکنار عنوان میکنند.  

محمد قربان، یکتن از دهاقین ولسوالی بلخ، میگوید که وی ازدرک کشت کوکنار در زندگی اش تغيیرات بسیاری را میبیند.  

به گفتۀ  وی، در ولسوالی آنها هر فامیل دارای یک جنراتور و تلویزیون میباشد که این خود نشان دهنده تغيیر مثبت در زندگی مردم است.

او گفت: ((قبلاً ما اصلاً نام جنراتور و تلویزیون را نشنیده بودیم، اما حالا داریم. طی چند سال اخیر که مردم کوکنار کشت کردند، در زندگی شان بسیار تغيیرات آمده و همچنان بسیاری ما حالا در تجارت مصروف هستیم. ))

 همچنان رئيس اقتصاد بلخ ميگويد که طی چند سال اخیر، صد ها پروژه انکشافی از سوى دولت و کمکهاى بين المللى در اين ولايت  تطبیق شده که این خود در زندگی مردم تغيیر آورده است.

به گفتۀ  وی حدود یکصد پروژه دیگر در بخشهای اعمار و بازسازی مکاتب، حفر چاه های عمیق، قیر ریزی سرکها و تقویه صنایع و تولیدات قریه ها در حال تطبیق اند. 

 


back

top

home