آتش سوزى در مارکيت هاى مزار شريف ُرخ داده است
 


 

 مزارشريف

 

 

آژانس خبرى پژواک، ٢٥ جدى

 

آتش در سه مارکيت شهر مزار شريف ولايت بلخ، از نيمه شب گذشته افروخته شده که در اثر آن ،ميليون ها دالر خساره وارد شده است.

 

اين آتش  سوزى که اکنون نيز جريان دارد، حوالى ساعت دو شب در مارکيت بابر، واقع در شمال روضه شهر مزار شريف به وقوع پيوست.

 

منيراحمد، دکاندار ( فروشگاه شمشاد مزار) منزل اول مارکيت بابر به تاريخ ٢٥ جدى به آژانس خبرى پژواک گفت که آتش حوالى ساعت دو شب در اثر حريق دبه گاز در دکان همجوار وى به وقوع پيوست.

 

وى افزود که آتش به سرعت زياد، تمام دکاکين منزل اول و سپس  تمام مارکيت را فرا  گرفت  .

 

به گفته وى، طى دو ساعت تمام دکاکين مارکيت بابر حريق گرديد و آتش بعداً به مارکيت همجوار ( جوزجان مارکيت روآورد که تا ساعت هشت صبح امروز، اين مارکيت نيز بطور مکمل حريق گرديد. ))

 

وى گفت: (( آتش حالا به بلخ سوپر مارکيت روآورده است، شعله هاى آتش و دود بطرف آسمان زبانه ميکشد. ))

 

موصوف ميگويد که ٥٠٠ دکان مارکيت هاى بابر و جوزجان حريق گرديده و به ارزش ١٥٠ هزار دالر ،اموال وى از بين رفته است.

 

عجب خان،  يک دکاندار مارکيت جوزجان ميگويد که به ارزش پنجاه هزار دالر سامان آلات وى حريق شده است.

 

به گفته وى،  در اين دو مارکيت به ارزش ميليون ها دالر  سامان آلات حريق گرديده است.

 

موصوف گفت که  در اين مارکيت ها رخت، اشياى  سيمسارى، بوت و اموال ديگر، از کشور هاى خارجى آورده ميشد و بعداً به تمام ولايات شمالى انتقال ميگرديد.

 

عبدالرؤف تاج، آمر امنيت قوماندانى امنيه بلخ به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها چند لحظه بعداز وقوع آتش به محل رسيدند.

 

وى ميگويد که بااستفاده از امکانات خود تلاش خاموش نمودن آتش را نمودند اما موفق نگرديدند.

 

وى گفت که تلاش مينمايند که از گسترش آتش به مارکيت هاى ديگر جلوگيرى نمايند.

 

شاهدان عينى ميگويند که اطفائيه دو ساعت بعد از آتش سوزى به محل رسيد، مقدار کمى آب را بر آتش پاشيد و بعداً آتش را تماشا ميکردند.

 

اما آمر امنيت گفت که سه اطفائيه آنها و دو اطفائيه آيساف آمده و تلاش مينمايند تا از گسترش آتش جلوگيرى شود .

 

حدود پنج ماه قبل نيز، آتش سوزى در مارکيت چوب فروشى در منطقه سيد آباد مزار شريف ُرخ داده بود که در اثر آن به ارزش ميليون ها دالر، خساره وارد کرده بود.

 

ذبيح الله احساس

 

 


back

top

home