مزارشريف

 


پروژه میدان هوایی مزار شریف آغاز شد

کار پروژه میدان هوائی بین المللی مزار شریف توسط داکتر فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان و حمیدالله فاروقی وزیر ترانسپورت و هوا نوردی امروز در شهر مزار شریف آغاز شد.
این پروژه شامل اعمار ترمینال جدید ملکی مجهز به سیستم آبرسانی و برق، ساختمان برج کنترول، سرک های ارتباطی و پارکینگ می‏باشد.
همچنان انکشاف امور عملیاتی میدان هوایی که شامل آموزش و حمایت پرسونل میدان هوایی بوده شامل این پروژه می‏باشد که به ارزش 35 میلیون یورو تا سال 2011 میلادی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
داکتر فرانک والتر شتاین مایر، وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان سرعت عمل برای بازسازی ملکی افغانستان را مهم ارزیابی کرده گفت توسعه میدان هوایی مزار شریف نه تنها برای مناطق شمال کشور بلکه برای تمام افغانستان با اهمیت است.
او استفاده از خطوط هوایی را در این کشور که دارای مناطق صعب العبور می‏باشد، کلیدی برای سیاحت و تجارت دانسته آنرا باعث تقویه بیشتر رشد مثبت اقتصادی خواند.
وی می‏گوید که با اعمار این پروژه زمینه کار برای هزاران تن از افغانان که از بیکاری رنج می‏برند مساعد می‏گردد.
وزیر امور خارجه المان، توسعه پروژه میدان هوایی را برای حکومت آلمان نیز دارای اهمیت دانسته می‏گوید که این بزرگترین پروژه می‏باشد که وزارت امور خارجه آلمان در افغانستان پیاده نموده است.
او از همکاری امارات متحده عربی برای راه اندازی این پروژه اظهار قدردانی نمود.
وزیر امور خارجه آلمان می‏گوید که مساعی آلمان در راستای بهبود امکانات پرواز در افغانستان به پایان نمی‏رسد بلکه این نخستین گام در راستای بازسازی افغانستان است.
بر بنیاد اظهارات وی، آلمان با همکاری کشور هالند بزودی کار ترمیم و بازسازی خطوط نشست و پرواز میدان هوایی ترینکوت مرکز ولایت ارزگان را شروع خواهند کرد.
او گفت که آلمان برنامه نصب یک دستگاه مخابراتی جهت کنترول فضای هوائی کشور افغانستان را روی دست داشته اما آلمان نمی‏خواهد که این پروژه را به تنهایی تطبیق نماید بلکه در جستجوی مشارکین برای عملی ساختن این پروژه است.
حمیدالله فاروقی، ضمن تقدیر از کشور المان و امارات متحده عربی گفت که توسعه میدان هوائی مزار شریف نه تنها بر اساس استاندردهای بین المللی اعمار خواهد شد بلکه این پروژه سهم بزرگ را در انکشاف شهر مزار شریف به حیث مرکز منطقه بلکه به حیث مرکز بین المللی در ترافیک هوایی اروپا و آسیا ایفا می نماید.
به گزارش روز ،این درحالی است که چندی پیش کار پروژه خط پرواز جدید نشست و پرواز میدان هوایی مزار شریف به ارزش 30 میلیون یورو توسط وزیر دفاع آلمان آغاز شده بود.

مپنجشنبه 1388/2/10


back

 

home