مزارشريف

 


اعمار ساختمان جدید زندان مرکزی بلخ

قرار است امریکا ساختمان جدید زندان مرکزی زندان بلخ را اعمار نماید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،مسولان زندان بلخ می گوید این زندان جدید که قرار است در ساحه 250 جریب زمین اعمار گردد، گفتمی یم شود که گنجایش یک هزار زندانی را در یک وقت خواهد داشت.
محمد صدیق مدیر زندان مرکزی ولایت بلخ گفت که با آنکه نبود مکان مناسب برای نگهداری محبوسین هنوز هم از مشکلات اساسی در این زندان است، اما به زودی کار ساختمان زندان جدید این ولایت آغاز خواهد شد.
مدیر محبس بلخ می گوید که این ساختمان با در نظر داشت تمامی معیارهای بین المللی با مصرف بالغ بر 30 میلیون دالر از سوی ایالات متحده امریکا اعمار می گردد.
به گفته مدیر محبس بلخ ساختمان زندان مرکزی این ولایت در نزدیکی میدان هوایی مزار شریف اعمار می گردد که در آن تمامی بخش های صنعتی نیز در نظر گرفته شده است.شولگره ولایت بلخ کشته شد. 


back

 

home