مزارشريف

 


سفر وزیر داخله آلمان به ولایت بلخ در بلخ

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان (afghanpaper)، وزیر داخله آلمان در حین سفر به ولایت از مرکز آموزشی پولیس این ولایت و قطعات آلمانی بازدید نمود.

توماس دميزير، وزیر داخله آلمان پس از ديدار با نيروهاي نظامي کشورش بامقامات ولايت بلخ و قوماندان زون 303پاميرپولیس دیدار کرد.

وی در دیدار با عطا محمد نور، والی بلخ از دوام کمک های کشورش در عرصه تعلیم و تربیت پولیس و بازسازی سایر عرصه ها در ولایت بلخ اطمینان داد و افزود که ظرفیت آموزشی مرکز پولیس ولایت بلخ را در آینده از 200 تن به 600 تن ارتقا می دهیم.

والی بلخ نیز با قدردانی از مساعدتهای آلمان خواستار همکاری های بیشتر آن کشور شد.

وزیر داخله آلمان پس دیدار با مقامات ولايت بلخ ، دريک کنفرانس خبري حضور یافت و گفت هدف سفرش صحبت با مقامات افغان روي رشد و انکشاف کميت و کيفيت مراکز تعليمي پولیس ملي افغانستان بوده است ،تا افغانستان داراي يک پولیس حرفه اي گردد.

وی همچنین گفت که کشور آلمان در راستاي آموزش پولیس افغان متعهد است و به کار در اين راستا ادامه مي دهد و تاکنون تعداد 12 هزارنيروي پولیس را آموزش داده است. وی این اقدام را براي کشور آلمان يک افتخار عنوان کرد.

آقاي دميزير در این نشست خبری درمورد طرح مصالحه با مخالفان دولت نیز گفت که بايد براي آوردن صلح کارشود و اين يک پروسه افغاني است و نمي توان آن را از خارج وارد کرد.

گفتني است که کشور آلمان 4500سرباز در کشور دارد که عمده ترين بخش آن درشمال مستقرند. 


back

 

home