نظام الدين عليشير نوايي

 

 


 

***

کو نگليم اور تانسين اگر غيريغه پروا ايلاسه
هر کونگل هم کيم سنينگ شوقي نه پيدا ايلاسه


اوزگا لار حسنين تماشا ايلاسام چقسون کوزوم
اوزگا بير گوزهم گه حسنينگ ني تماشا ايلاسه


غير ذکري آشکارا قيلسا لال اولسون تيلم
قيسي بير تيل هم که ذکرينگ آشکارا ايلا سه

***

 

 يوز جفا قيلسا منگا بير قتلا فرياد ايلامان
ايلگا قيلسا بير جفا يوز قتلا فرياد ايلارم

 

  

 

back

top

home