مزارشريف

 


بیش از دوصد تن ازمعلولان ولایت جوزجان بخاطر آنچه که عدم توجه مسئولین در برآورده ساختن حقوق معیوبان خوانده می شد دست به تظاهرات زدند

.

این افراد که بخاطراعاده حقوق خویش روز گذشته دست به تظاهرات مسالمت آمیززده بودند پس ازراهپیمایی وتجمع در سالون تفحصات شبرغان قطعنامه 5 ماده ای را تنظیم وبه  دفاتر پی ار تی ، یونیما ،حقوق بشر ، دفتر ولایت و ریاست شورای ولایتی تحویل نمودند.

دراین قطعنامه آمده است که معلولان و معیوبان در افتخارات امروز و فردا جامعه سهم ارزنده داشته ازدولت خواسته شده است که دررسیدگی به وضعیت معلولان جامعه توجه جدی نماید .

 یکتن از شرکت کنندگان دراین تظاهرات مسولان را متهم به بی کفایتی درانجام وظایفشان دررسیدگی به امورمعلولان نموده گفت : تاکنون هرآنچه که ازسوی دولت برای بهبود وضعیت زندگی معلولان وعده داده شده است عملی نگردیده ومعاش ماهانه به مبلغ پنجصد افغانی برای معلولان را بی مقداروناکافی خواند .

دراین حال محبوب الله زارع سخن گوی  والی جوزجان نیز خواسته های معلولین را منطقی دانسته می گوید این تنها مشکل معلولان درولایت جوزجان نبوده  بلکه مشکل تمام مردم افغانستان است.   

گفتنی است که در سال جدید  خورشیدی این اولین تظاهراتی است که از سوی معلولین و معیوبین ولایت جوزجان بخاطراعاده حقوق وامتیازاتشان به شکل مسالمت آمیز به راه انداخته میشود، درحالیکه تظاهرات مشابه سال گذشته دراین ولایت باخشونت همراه بود که چند زخمی برجای گذاشت .

منبع : خبرگزاري صداي افغان
 

 


back

 

home