مزارشريف

 


تقدیر از فارغین صنوف دوازدهم مکاتب بلخدر بلخ

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان (afghanpaper)، از 50 تن فارغین صنوف 12 سال 1388 که در امتحان کانکور به درجات عالی موفق گردیده اند طی محفلی در تالار مقام ولایت بلخ تقدیر به عمل آمد.

در محفلی که بدین مناسبت از طرف لیسه افغان ترک و همکاری ریاست معارف ولایت بلخ تدویر گردیده بود،علاوه بر رئیس دفتر مقام ولایت، مسئولین ریاست معارف، مسئولین ادارات دولتی، مدیران لیسه ها، استادان و شاگردان نیز حضور داشتند.

رئیس دفتر مقام ولایت و رئیس معارف فراغت وموفقیت شاگردان را در امتحان کانکور تبریک گفته و از آنها خواستند تا در راه بازسازی و آبادی کشور از هیچ گونه سعی وتلاشی دریغ نورزند.

قابل یاد آوری که برای شاگردان نفر اول الی دهم یک یک پایه کمپیوتر لب تاپ از طرف لیسه افغان ترک و به سایرین از طرف مقام ولایت وریاست معارف وسایل ورزشی توزیع گردید.

در گزارشی از وخت امده است که از میان این 50 دانش آموز، 36 تن از مکاتب دولتی و14 تن از لیسه افغان ترک ولایت بلخ می باشند که درامتحان کانکور 1388 درجات اول وعالی راکسب نموده اند.این ولایت، خبر داد.


 


back

 

home