تعمير جديد رياست امنيت ملى بلخ افتتاح شد


 

 مزارشريف

 

آژانس خبرى پژواک ،٢ عقرب

تعمير جديد رياست امنيت ملى ولايت بلخ به مصرف نيم ميليون دالر در شهر مزار شريف به تاريخ ٢ عقرب افتتاح گرديد.

تورنجنرال سلطان احمد عبادى رئيس امنيت ملى ولايت بلخ به آژانس خبرى پژوا ک گفت که  اين تعمير در دو طبقه  و داراى ده ها اتاق ، يک سالون کنفرانس و ساير تجهيزات بوده و از بودجۀ دولت در ظرف يکسال  اعمار گرديده است.

امر الله صالح رئيس عمومى امنيت ملى کشور  در مراسم افتتاح تعمير  از کار و فعاليت کارمندان امنيت ملى اظهار قدردانى کرده ، گفت که با اعمار اين تعمير مشکلات کارمندان از ناحيۀ جاى حل شده است.

قبلاً کارمندان امنيت ملى بلخ در يک تعمير کهنه در مقابل پوهنتون ولايت بلخ فعاليت داشتند.

در افتتاح تعمير عطا محمد نور  والى ، قوماندان امنيه و برخى مسوولين ديگر ولايت بلخ نيز شرکت داشتند

 

ذبيح الله احساس

 

 

 

 

 


back

top

home