مزارشريف

 


کمک 30 میلیون دالری بانک آسیا برای بلخ و ننگرها

 

قرار است بانک آسیایی 30 میلیون دالر امریکایی برای پیشبرد یک برنامه جدید اقتصادی در ولایات بلخ، و ننگرهار به مصرف رساند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)به نقل از آرزو، این مطلب را نماینده این بانک در افغانستان روز گذشته در دیدارش با والی بلخ بیان داشت.

از سوی دیگر نماینده امریکا در بانک آسیایی در دیدارش با والی بلخ نیز به توجه بیشتر این بانک پیرامون مسائل زیربنایی در افغانستان تاکید نمود.

این هیات عالی رتبه بانک آسیایی پیرامون هدف سفرشان به ولایت بلخ توضیحات را داده و افزود که بانک آسیایی توجه بیشتر را پیرامون مسائل زیر بنایی روی دست داشته که از جمله پروژه امتحانی بالای خط آهن می باشد.

والی بلخ از پروژه های یاد شده بانک جهانی استقبال کرده و گفت: امیدوارم که سایر کمک کنندگان نیز به خاطر رشد تجارت و اقتصاد مردم و همچنان مبارزه علیه مواد مخدر نیز در اولویت کاریشان قرار دهند.

والی بلخ پیشنهادات را پیرامون رشد و انکشاف زراعت، فابریکات تولیدی و برنامه های اشتغال را به جانب مقابل ارئه داشت که از سوی آنان مورد تایید قرار گرفت.ده است.


back

 

home