مزارشريف

 


"بلخ" الگوی بازسازی در افغانستان است

 

با وجود میلیاردها دالری که به عنوان کمک در عرصه ی بازسازی از جانب جامعه ی جهانی در افغانستان سرازیر شده، در بیشترولایات کشور (به جز از بلخ، هرات و جلال آباد) کار بازسازی – به گونه ی محسوسی- انجام نشده و حتا جاده های کابل (پایتخت کشور) در وضعیت نا به هنجاری به سر می برد.

ساختمان های نامتوازن و غیر معیاری، هوای آلوده، کثافات در کوچه ها و جاده ها، ناامنی و ده ها نابسامانی دیگر از شمار مشکلات روز افزون در پایتخت و سایر ولایات کشور است که همه ای این موارد ،بازگوکننده ی میزان عدم توجه مسوولین دولت به این ناهنجاری ها است.

برای توجه بیشتر در عرصه های مختلف- به ویژه درزمینه بازسازی- بهتراست مسوولین دولت،ازنحوه بازسازی ومیزان توجه مقامات ولایت بلخ –به ویژه والی آن ولاء جنرال عطا محمد نور – یاد بگیرند و "بلخ" را در عرصه ی باسازی، بهترین میعار و الگو برای روند کار باسازی انتخاب کنند.

به منظور آشنایی بیشتر مسوولین بی توجه دولت، به گونه ی فشرده، شاخصه های باسازی در این ولایت اشاره می کنم.

باسازی در بلخ:
گسترش شهر مزار شریف، اعمار ساختمان های اساسی، اعمار، گسترش و قیرریزی جاده ها، ایجاد شهرک ها مطابق برنامه های انکشاف و توسعه ی شهری و در کلیت عوض شدن سیمای شهر از موارد چشمگیر در عرصه های باسازی در ولایت بلخ است.

ابتکار دیگری که توسط والی ولایت بلخ و مقامات مسوول این ولایت راه اندازه شده، ساختن چارراه ها و چوک ها توسط بازرگانان ملی، به نام خود آن ها و با هزینه های تجار ملی است که این ابتکار از یکسو عامل تشویق فردی سرمایه گزارن در آن ولایت شده و از جانب دیگر روند بازسازی را با اشتراک خود سرمایه گزاران در آن ولایت توسعه و سرعت بخشیده و از سوی دیگر، سبب رقابت سالم میان تجار ملی در بلخ شده است. (ساختن چوک "کامگار" و چوک "کفایت" به تشویق والی بلخ توسط دو تن از تجار ملی شاهد این ادعا است).

به همین سان، افزون بر این، در مورد آموزش و پرورش، وضعیت معلمین، شاگردان، فرهنگیان و کارمندان دولت نیزتوجه صورت گرفته است که یادآوری جزئیات این موارد، فرصت و زمان فراگیر می خواهد.

توجه به وضعیت فرهنگی در بلخ:
 بلخ باستان با توجه به گذشته ی تاریخی اش از شمار جاهایی است که پیشینه ی فرهنگی آن به لحاظ تاریخی دارای ارزش ویژه است.
 بر بنیاد همین پیشینه ی فرهنگی پربار، استاد عطا محمد نوروالی این ولایت به یاری شماری ازفرهنگیان این خطه باستانی،توجه ویژه ای به مسایل فرهنگی داشته است. ساختن "خانه ی مولانا"، اعمار دیوار فرهیختدگان، حضور انجمن های فرهنگی فعال، برگزاری همایش های ادبی و هنری، برگزاری همه ساله جشنواره های نوروز باستان (به ویژه امسال با حضور سه کشور فارسی زبان افغانستان، ایران و تاجیکستان در بلخ) نشر مجموعه های شاعران و نویسنده گان به هزینه ی شخصی والی این ولایت، همکاری فرهنگیان این ولایت مانند: فیاض مهر آیین، صالح محمد خلیق، استاد محمد عمر فرزاد، آقای فطرت و... به خاطر رشد و توسعه ارزش های فرهنگی، همه بازگوکننده ی میزان توجه مقامات این ولایت به روند توسعه و بازسازی فرهنگی در این ولایت است.

عامل عمده ی بازسازی در بلخ چیست؟:
 عامل عمده ی باسازی در ولایت بلخ، داشتن برنامه ریزی، ابتکار، تشویق مردم، جدیت و در کلیت مدیریت سامانمند و از سوی دیگر تشویق برای سهمگیری مردم در زمینه های نوسازی، بازسازی و بهسازی است (عواملی که به شدت کمبود آن در برنامه ریزی های مدیریتی در کشور محسوس است.)

همکاری مردم برای تأمین امنیت و سهمگیری شان در بازسازی، مسأله یی است منوط بر توجه والی بلخ و همکاران مسوول وی در آن ولایت.

از روند بازسازی در بلخ باید آموخت:
 از آن جایی که ولایت بلخ جزئی از افغانستان است، و از سوی دیگر، از شمار ولایات پیشتاز در عرصه های نوسازی و بازسازی است، بهتر است مقامات و مسوولین دولتی، بدون تعصب در برابر کار خوب، از ابتکارات مقامات و مردم بلخ در زمینه های بازسازی بیاموزند و بلخ را به حیث الگویی برای پیشرفت برنامه های شان انتخاب نمایند، زیرا کار خوب، خوب است و از هر کار خوب باید تقلیدخوب صورت گیرد

نوشته شده توسط کابلی والا
 


back

 

home