مزارشريف

 


بلخ خواهان آمادگی کامل دولت در لندن است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper)، شماری از باشندگان ولایت بلخ از دولت انتظار دارند که در کنفرانس مهم جامعه جهانی در لندن، با آمادگی تمام اشتراک نمایند تا کمکهای امنیتی و نظامی بین المللی را در کشور جذب کنند.

آنان می‏گویند برای دستیابی به این هدف، دولت باید طرح جدی برای مبارزه با فساد اداری، تامین امنیت و مساعد ساختن زمینه های بازسازی در کشور را روی دست داشته باشند.

کنفرانس لندن قرار است در 28 جنوری، به هدف پیشبرد تلاشها جهت متعادل ساختن افزایش نیروی نظامی و افزایش اراده سیاسی در افغانستان، در لندن برگزار گردد.

ریشه کن ساختن فساد اداری و از میان برداشتن گروههای القاعده و طالبان وفادار به او از دیگر موضوعاتی است که آنان مایلند در کنفرانس لندن در میان گذاشته شود.

این در حالی است که پیش از این بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد برگزاری این همایش را مهم ارزیابی کرده و طبق گزارش روز گفته است این کنفرانس چارچوبی را فراهم خواهد کرد که بر بنیاد آن افغانها بتوانند نقش بزرگتری در شکل دادن به سرنوشت خود داشته باشند.


back

 

home