مزارشريف

 


آغاز اصلاحات اداری شفاخانه ولایت بلخ

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان(afghanpaper)، روند تطبیق پروسه ریفورم و اصلاحات اداری شفاخانه ولایت بلخ آغازشد.

مسؤلین صحی می گویند که در مجموع 713 پست درشفاخانه زیر ریفورم و اصلاحات اداری قرار دارد و تاکنون 4000 نفر جهت استخدام به این شفاخانه مراجعه کرده اند.

داکتر میرویس ربیع، رئیس صحت عامه بلخ در جمع خبرنگاران گفت که بر اساس پروسه ریفورم و اصلاحات اداری، در گزینش افراد واجد شرایط اصل تخصص، لیاقت و شایستگی در نظر گرفته می شود.

وی می گوید که در استخدام افراد، سلیقه ها و تعلقات مذهبی، قومی و سیاسی جایش را به شایستگی داده و به صراحت می توان گفت که پروسه ریفورم در صحت عامه بلخ به صورت شفاف انجام خواهد یافت.

داکتر ربیع، اظهار داشت که در این پست ها داکتران، نرس ها، قابله ها، لابراتوارها، کارگران و مامورین اداری شامل اند.

موصوف، از کسانی که در گذشته بیرون از چوکات حکومت بوده و به دلیل نداشتن ارتباطات نتوانسته اند در ادارات دولتی راه پیدا کنند، خواست که از این فرصت استفاده و ثبت نام نمایند.

رییس صحت عامه تصریح کرد که پروسه ریفورم و اصلاحات اداری در شفاخانه بلخ، به صورت شفاف و تحت نظر کمیته متشکل از نماینده مقام ولایت، شورای ولایتی، کمیسیون اصلاحات اداری، ریاست امور زنان و صحت عامه بلخ، انجام می یابد.

وی تاکید نمود که در این پروسه افراد بر اساس تقوا، تعهد، شایستگی انتخاب می شوند.

این در حالی است که شماری از متقاضیان به اصل شفافیت این پروسه باورندارند و می گویند که استخدام در ادارات دولتی از گذشتۀ بسیار دور تا به حال بر مبنای واسطه صورت گرفته، نه بر اصل شایستگی و استعداد.

در گزارشی از روز آمده است که نبود حاکمیت قانون، عدم هماهنگی میان مردم و استخدام بر اساس شناخت و واسطه ازعواملی اند که روند اصلاحات اداری را در کشور با مشکل روبرو ساخته است.


 


back

 

home