مزارشريف

 


افزایش وقایع سوختگی در مزار شریف

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper)، واقعات سوختگی شفاخانه جراحی پلاستیک نسبت به سال 2008 میلادی در سال 2009 بیست درصد افزایش داشته است.

شفاخانه جراحی پلاستیک مزار شریف دارای 20 بستر میباشد که 15 بستر برای بیماران جراحی پلاستیک و پنچ بستر مخصوص بیماران سوختگی حاد است.

بر اساس اظهارات داکتر نجیب الله نجیب، مسئول شفاخانه جراحی پلاستیک مزار شریف، این مرکز به سطح 9 ولایت حوزه شمال و شمال شرق افغانستان ایجاد شده است که همه خدمات به بیماران رایگان میباشد.

داکتر نجیب در مورد تعداد مراجعین این مرکز چنین معلومات می دهد که در مجموع 785 که شامل بیماران سوختگی نیز می شود، 585 بیماران عملیات شده که 178 بیماران سوختگی بوده است. ما ارقامی داریم که در اینجا 20 درصد واقعات نسبت به سال 2008 در سال 2009 افزایش را نشان می دهد.

این داکتر افزود عوامل سوختگیها عدم آگاهی مردم از چگونگی استفاده سالم از وسایل در منازل می باشد. واقعاتی که به این شفاخانه مراجعه می کند در اثر بالونهای گاز و خودسوزیها می باشد.

داکتر نجیب متخصص جراحی پلاستیک می گوید در سال 2009 از اثر خود سوزیها چندین تن جان دادند.

وی در ادامه گفت اکثر واقعات خودسوزی که به ما مراجعه می کنند میگویند بر اثر بالون گاز سوخته اند اما در اصل خودسوزی است.

در سال 2009 ، 5 واقعه خو سوزی به ما مراجعه کرده است. در سال 2008، 147 واقعه سوختگی داشتیم و در سال 2009 ، 187 مریض که عمدتا اطفال و طبقه اناث بودند در اثر سوختگی به ما مراجعه کرده اند.

شفاخنه 20 بستر جراحی پلاستیک مزار شریف در سال 2007 میلادی با هزینه 150 هزار دالر شروع به فعالیت کرد.


 


back

 

home