مزارشريف

 


اعمار موسسه مالی و حسابداری در بلخدر بلخ

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، کار ساختمان موسسه مالی و حسابداری ولایت بلخ، در مساحت ده جریب زمین و هزینه بیش از یک میلیون دالر کمک دنمارک آغاز شد.

محمد ظاهر پنهان، رئیس معارف بلخ به روز گفت تعمیر دارای سه طبقه، 72 اتاق و بخشهای تدریسی، خوابگاه، آشپزخانه و سایر نیازمندیها بوده و کار آن در ظرف یک و نیم سال به پایان خواهد رسید.

پنهان افزود که این تعمیر درشهرک خالد بن ولید در جنوب شهر مزار شریف اعمار می شود و اکنون محصلین در تعمیر دولتی در عقب دانشگاه بلخ تدریس می شوند.

وی می گوید موسسه حسابداری بلخ، امسال جدیدا به کار شروع کرده و 150 فارغ صنف دوازده، بعد از سپری کردن امتحان کانکور، شامل این مرکز گردیده اند و
برای دو سال آموزش فرا می گیرند.

بر بنیاد معلومات رئیس معارف، قرار است 300 تن دیگر بعد از سپری نمودن امتحان کانکور، امسال نیز جذب این مرکز گردند.


تقرند. 


back

 

home