مزارشريف

 


عواید بلخ به هزارها میلیون افغانی رسیده است

 

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان (afghanpaper)، به منظور تشویق مالیات دهندگان در جهت تحصیل باقیات و جمع آوری باقیات سالهای گذشته، جلسه در مزار شریف تدویر شد.

محمد اسحاق سروری، مسئول اداره مستوفیت بلخ میگوید چندی قبل در مرکز، بین وزارات مالیه، داخله و اداره ارگانهای محل تفاهم به وجود آمد که هدف از آن جمع آوری عواید دولت به کمک ارگانهای مربوطه بوده است.

چون سال مالی رو به اختتام است پس مستوفیت بلخ بخاطر تحقق این هدف کمیته را در سطح ولایت تشکیل کرده است.

مستوفیت که یک اداره تنظیم کننده عواید در سطح ولایت است، مرامهای مالی دولت را به مالیه دهندگان توضیح و تشریح میکند.

مسئول اداره مستوفیت ولایت بلخ گفت وجوع مالی در افغانستان بسیار پایین است، کوشش میکنیم که فرهنگ مالیات دهی را تشویق کنیم. هنوز هم فرار در بسیاری از بخشها دیده میشود.

در همین حال اسدالله ناچار قاضی زاده، رئیس شورای ولایتی اتحادیه پیشه وران ولایت بلخ با وجودیکه پیشه وران و کسبه کاران را در بخش مالیات دهی همکار وزارت مالیه افغانستان میداند، میگوید مالیات بخش اصناف بسیار بالاست.

وی میگوید در بخش انتفاعی 20 درصد عواید میپردازند و در بخش غیرانتفاعی از مالیات بر عایدات، عواید وضع میگردد در حالیکه اصولا باید مالیات بر عایدات محاسبه شود.

در همین حال محمد اسحاق سروری، مسئول اداره مستوفیت ولایت بلخ به رادیو آزادی میگوید که ظرف چهار سال گذشته عواید بلخ از سیصد میلیون به هزارها میلیون رسیده است.

وی می گوید ما در ظرف 9 ماه و چند روز گذشته شش هزار میلیون عواید داشتیم و امیدوار هستیم که راه جلوگیری فرار از عواید را تحقق ببخشیم.
مستوفی بلخ میگوید کسانیکه از پرداخت مالیات فرار می کنند با ایشان برخورد قانونی میشود.

آنها علاوه بر اینکه جریمه را باید بپردازند روی پرداختیشان هر روز افزوده میشود و به کمک ارگانهای امنیتی به جلب آنان اقدام می کنیم و حتی جزای حبس هم در قانون برای اینگونه افراد پیش بینی شده است.


back

 

home