مزارشريف

 سال 1386 سال توسعه و سرعت کار در ولایت بلخ

والی بلخ درمراسم افتتاح پروژه احداث جاده داخل شهری به ارزش بیش از 68 میلیون افغانی سال جدید خورشیدی درولایت بلخ را سال سرعت کار و انکشاف خواند

عطامحمد نور درمراسم افتتاح کار قیر ریزی سرک های درون شهری درشهرمزارشریف درجمع خبرنگاران گفت : سال جدید را مقام ولایت به اتفاق روسای ادارات در بلخ سال سرعت کار و انکشاف نام گزاری نموده اند   

والی بلخ بابیان اینکه نام گذاری سال جدید به سال سرعت کاروانکشاف صرفا جنبه تشریفاتی نداشته افزود : باهماهنگی های که باسایربخش ها بوجود آمده است درپایان سال جاری مردم این ولایت شاهد دستاوردهای بسیارارزنده درعرصه های بازسازی ونوسازی خواهند بود .

صدا

محمد یونس مقیم شهردار مزارشریف نیزدرمراسم آغازکارآسفالت جاده های داخل شهری مزارشریف راجع به بودجه و نحوه کار قیر ریزی سرک های که امروز افتتاح شد چنین گفت :

بودجه این پروژهها که بالغ بر شصت وهشت میلیون و440 هزارافغانی می باشد ازسوی شهرداری ولایت بلخ تامین خواهد شد وکارقیرریزی جاده های مذکور ازطریق داوطلبی به اجرادرخواهد آمد .

وی هم چنان می گوید که در سال جاری ریاست شهرداری مزارشریف 9.2 کیلومتر سرک را به معیار های جهانی در داخل شهر مزار شریف خواهد ساخت.

طی دوسال گذشته نیز بیش از هفده کیلومترازجاده های داخل شهری مزارشریف به کمک کشورجاپان آسفالت شده است اما باتوجه به جمعیت وموقعیتی که ولایت بلخ به عنوان یک شهرباستانی وزیارتی درنزد مردم افغانستان دارد وهم اکنون نزدیک به دومیلیون نفردراین ولایت زندگی می کنند خدمات وامکانات شهری درشهرمزارشریف رضایت بخش نبوده وتقاضای مردم از دولتمردان توجه بیشتربه نوسازی این شهرمی باشد .

منبع : خبرگزاري صداي افغان
 

 


back

 

home