مزارشريف

 


تکمیل 95درصدی برنامه همبستگی ملی در بلخ


به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، مسئولین همبستگی ملی در شمال می گویند برنامه همبستگى ملى در ولایت بلخ ۹۵ درصد تکمیل شده و تنها ۵ درصد ان باقی مانده است.

همايون عجم، مسئول ولايتى برنامه همبستگى ملى در ولايت بلخ به وخت گفت در این برنامه ۱۴ ولسوالی ولایت بلخ تحت پوشش بوده است و برای اجرای این برنامه ها نزدیک به ۲میلیارد افغانی از سوی دولت و سهم ۱۰ درصدی مردم هزینه برداشته است.

وی اظهار داشت که در ولایت بلخ از۱۷۸۶ پروژه که از سال ۱۳۸۱ آغاز گردیده است تاکنون ۱۶۷۸ پروژه تکمیل گردیده است.

وى ميگويد در اين برنامه در ولايت بلخ تنها ۱۶ قریه در ولسوالی خلم و ۷۰ قریه در ولسوالی بلخ این ولایت باقی مانده است.

وی افزود مهمترین پروژه های برنامه همبستگی ملی در ولایت بلخ را ساختمان مکاتب، شفاخانه ها، برقهای آبی کوچک، سركها، کندن چاههای آب و ایجاد مراکزآموزشی در روستاها تشکیل می دهد.

طبق معلومات عجم، بیش از یک ملیون تن در ولایت بلخ از مزایای این پروژه ها بهره مند شده اند.


back

 

home