مزارشريف

 


باغ زنانه در بلخ افتتاح شددر بلخ

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، باغ زنانه ولایت بلخ با قطع نوار توسط رئیس امور زنان این ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

این باغ که به کمک نهادهای خارجی و وزارت امورزنان ساخته شده است در آن علاوه بر ساحه سبز برای تفریح بانوان و اطفال برای فروش صنایع دستی زنان در نظر گرفته شده است.

به گفته فریبا مجید، ریس امور زنان ولایت بلخ و گزارش وخت، روی این باغ بیش از ده میلون افغانی به مصرف رسیده تا زنان بتوانند در فضای کاملا جدا از مردان تفریح نمایند.

همچنان در باغ یاد شده، نمایشگاه صنایع دستی ولایات شمال افغانستان نیز گشایش یافت که در آن بانوان ولایات سرپل، جوزجان، سمنگان و بلخ اجناس تولید شده دستی خویش را به نمایش گذاشته بودند.

لازم به یادآوریست که این باغ اولین باغ زنانه در ولایت نیست اما اوایل دهه هفتاد تمامی باغ توسط مزدوران به شکل غیرقانونی غصب و تاکنون در دست آنها است و دولت قادر به باز پس گرفتن این باغ نشده است. این ولایت، خبر داد.


 


back

 

home