مزارشريف

 آغاز کار اعمار خط آهن مزار شریف- ازبکستان

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper)، مسئولین وزارت فواید عامه در مزار شریف از آغاز کار خط آهن و ختم کارهای مقدماتی این پروژه خبر دادند.

به گفته مسئولین وزارت فواید عامه دولت افغانستان تمام کارهای مقدماتی پروژه خط آهن مزار شریف کشور ازبکستان تمام شده و کار آن توسط شرکت تی – یو کشور ازبکستان اغاز خواهد شد.

احمد شاه وحید، سرپرست معینت وزارت فواید عامه افغانستان روز شنبه ضمن تبادل اسناد آغاز این پروژه در بین مسئولان خط آهن کشور ازبکستان و مسئولین شرکت تی یو به خبرنگاران گفت این پروژه در مدت یکسال به بهره برداری سپرده خواهد شد

وی به وخت گفت این آغاز کار است و دولت افغانستان میخواهد از طریق خط آهن کشورهای اسیای مرکزی را با آسیای جنوبی از این طریق وصل کند.

وی افزود که امروز برای شرکت مذکور اسناد تمام آمادگیهای لازم امنیتی و در اختیار گذشتن زمین این مسیر داده شد.

این خط آهن که 75 کیلومتر طول داشته و کشور ازبکستان را با مزار شریف وصل میکند بیش از 199 میلون دالر به مصرف میرسد که از جانب بانک جهانی پرداخته میشود.

در همین حال گومل یکی از مسولان شرکت تی یو ازبکستان هم میگوید آنها در زمینه آغاز این پروزه آماده بوده و بعداز گرفتن اسناد آنها کار خویش را آغاز میکند.

وی از دولت افغانستان را تامین امنیت بهتر کار گران آنها در زمان کار شد.

در همین حال معین وزارت فواید عامه میگوید با آغاز این پروژه برای بیش 500 تن کار در این پروژه مهیا خواهد شد.


back

 

home