مزارشريف

 


انتخاب مجدد کرزی یک افتضاح کامل بود

 

  (afghanpaper)به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان 

روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود باعنوان چرا برای کرزی کشته بدهیم یک مقاله تحلیلی نوشته است که به آن اشاره ای میکنیم

پنجاه و نه نیروی امریکایی در جنگهای ماه گذشته در حالی کشته شدند که از یک حکومت فاسد افغان که در اثر یک پروسه انتخاباتی
.منجر به انتخاب مجدد حامد کرزی در دور دوم شد حمایت می کردند

از سه ماه پیش بدین سو، 195 امریکایی کشته شدند و بیش از یک هزار دیگر زخمی شده اند که تعداد این تلفات، نسبت به تلفات سال
.2007 میلادی در عراق بیشتر می باشد

روزنامه میافزاید که هدف اساسی باراک اوباما از فرستادن 17000 نیروی اضافی در اوایل سال جاری این بود تا از انتخابات که به گفته
.بسیاری از ناظرین توسط کرزی دزدیده شد، حمایت کند

این روزنامه پیرامون انتخاب کرزی نوشت میتوان گفت که انتخاب مجدد کرزی به عنوان رئیس جمهور یک افتضاح کامل بود که متاسفانه اصلاح هم نمیشود

اما آیا در ذهن چه کسی از حلقه امنیت ملی در قصر سفید خطور می کند که تلفات اخیر نیروهای امریکایی بیهوده و غیراخلاقی بوده است؟

به نوشته این روزنامه، فرستادن امریکایی ها برای کشته شدن به خاطر یک رژیم بدنام جنگ سالارها، ملاکین، قاچاقبران مواد مخدر وعمال سی-آی-ای مانند
.کرزی غیر قابل توجیه می باشد

رئیس جمهور اوباما و مشاورین وی به جای اینکه به اشتباهاتشان اعتراف کنند، آمادگی دارند تا این اشتباه را دو برابر بسازند.

روزنامه لس انجلس تایمز در اخیر این بخش از مقاله اش می نویسد احتمالا بخش عدم رضایت ایالات متحده با عدم کفایت و فساد اداری شناخته شده کرزی ارتباط ندارد زیرا بعد از همه، اقتصاد افغانستان کاملا متکی به مواد مخدر است پس چگونه حکومت افغانستان می تواند به یک حکومت مافیایی شباهت نداشته باشد؟

اما چیزی که وزارت دفاع امریکا را بیشتر نگران می سازد این است که کرزی در جواب به افکار عامه مردم افغانستان قبل از اینکه وزارت دفاع
.اوضاع جنگ را عوض کند، می خواهد با طالب ها مذاکره کند

روزنامه تایمز نیز در ارتباط با فساد اداری در افغانستان مقاله ای نوشته آنها کار در ادارات دولتی را یک راه کوتاه برای ثروتمند شدن از
.طریق غیر قانونی و همچنین بیمه ای برای آینده مصیبت بار خود فکر می کنند

.این وضع منجر به فساد، ساخت و باخت، معامله های غیر قانونی و انکشاف کارتلهای مافیایی می شود

روزنامه تایمز در اخیر این بخش از مقاله می نویسد هم حکومت افغانستان وهم جامعه بین المللی باید تعهدات و مسئولیتهای اخلاقیشان را
.تقویت کنند


back

 

home