مزارشريف

 


قونسلگری سفارت امریکا در بلخ ایجاد میشود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، در روز چهارشنبه داکتر رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه افغانستان و کارل ایکن بیری، سفیر امریکا در کابل، قرارداد گشایش قونسلگری امریکا را در مزار شریف را امضا کردند.

وزیر خارجه افغانستان هنگام امضای قرارداد ایجاد قونسلگری امریکا در مزار شریف ولایت بلخ گفت که یک ساختمان برای ایجاد قونسلگری در اختیار سفارت ایالات متحده قرار داده می شود.

وزیر خارجه افغانستان می گوید بر اساس این قرارداد یک ساختمان دولتی در مزار شریف برای 12 سال در اختیار سفارت امریکا قرار داده می شود تا در پیشبرد امور قونسلگری از آن استفاده شود.

طبق گزارش رادیو آزادی، مقامات وزارت خارجه می گویند که پس از مزار شریف قرار است دومین قونسلگری امریکا در ولایت هرات ایجاد شود.

سفیر امریکا در کابل هنگام امضای قرارداد گشایش ساختمان قونسلگری سفارت امریکا در مزار شریف گفت، به خاطر ساختن این قونسلگری آنان ملیون ها دالر را به مصرف خواهند رساند

وی در ادامه گفت که گشودن قونسلگری در مزارشریف ایالات متحده را در رسیدن به اهداف دیپلوماتیک خود کمک می کند.

این قونسلگری در زمینه سرمایه گزاری و تطبیق برنامه های کمکی و انکشافی ایالات متحده در شمال هندوکش نقش مهم دارد.

مهم تر از همه این قونسلگری روابط دوستانه و احساس حمایت از مردم افغانستان در میان مردم امریکا را تقویت می کند.
سفارت ایالات متحده در کابل پس از سقوط اداره طالبان بازگشایی شد و این سفارت عرصه های مختلف فعالیتهای خود را توسعه داد.

مقامات سفارت امریکا در کابل گفته اند که آنان از سال گذشته جریان صدور ویزه غیر مهاجرت را برای افغانها در کابل آغاز کرده اند و در نظر دارند تا فعالیتهای دیپلوماتیک خود را هم چنان توسعه داده و مناسبات دو کشور را بیشتر تقویت کنند.


back

 

home