سنگ تهداب يک شفاخانه در بلخ گذاشته شد
 


 

 مزارشريف

 

 آژانس خبرى پژواک، ٢٤ سنبله

سنگ تهداب اعمار شفاخانه ٥٠ بستر به مساعدت مالى،3,1 ميليون يورو تيم بازسازى ولايتى به تاريخ ٢٤ سنبله در شفاخانه مرکزى ولايت بلخ گذاشته شد.

 

داکتر ميرويس ربيع، رئيس صحت عامه بلخ به آژانس خبرى پژواک گفت که اين شفاخانه، به مساعدت تيم بازسازى ولايتى آلمان، مستقر در ولايت بلخ اعمار ميگردد.

 

وى افزود که در اين شفاخانه ٥٠ بستر ٢٠ اتاق و ديگر ملحقات اعمار ميگردد که ٢٥ فيصد مشکلات جراحى و اورتوپيدى را در شفاخانه ُملکى کاهش خواهد داد.

 

به گفتۀ  وى، تعمير کانتينرى شفاخانه و امور ديگر آن در ظرف دو ماه تکميل و به بهره بردارى سپرده خواهد شد.

 

به گفتۀ  وى، اين شفاخانه به سطح شفاخانه هاى اروپايى ،عصرى بوده و داراى تمام تسهيلات خواهد بود.

 

داکتر غوث الدين، معاون شفاخانه ُملکى به آژانس خبرى پژواک گفت که آلمان برعلاوه اين شفاخانه وعده اعمار شفاخانه ٦٠٠ بستر را نيز نموده که کار آن به زودى آغاز خواهد شد.

 

ذبيح الله احساس

 

 

 


back

top

home