چهار مرکز صحى در بلخ افتتاح گرديد
 


 

 مزارشريف

 

 

آژانس خبرى پژواک ٢٤ قوس

چهار مرکز صحى به شمول دو شفاخانه به ارزش مجموعى حدود سه ميليون دالر در ولايت بلخ، توسط وزير صحت عامۀ کشور به تاريخ ٢٤ قوس افتتاح گرديد.

يکى آن شفاخانۀ ٥٨ بستره در محوطۀ شفاخانۀ مرکزى مزارشريف است که به مصرف حدود دو ميليون دالر، از سوى نيروهاى آيساف تحت قوماندانى آلمان مقيم ولايت بلخ، اعمار گرديده است.

داکتر ميرويس ربيع رئيس صحت عامۀ ولايت بلخ به آژانس خبرى پژواک گفت که اين شفاخانه داراى بخشهاى نسايى-ولادى، جلدى و عقلى و عصبى بوده و با وسايل پيشرفتۀ طبى مجهز است.

همزمان با آن ، بخش عملياتى که داراى ٦ اتاق  و سامان آلات جراحى است نيز  به مصرف ١٣٠ هزار دالر کمک کورياى جنوبى، افتتاح و به بهره بردارى سپرده شد.

اين دو شفاخانه در محوطۀ شفاخانۀ مرکزى بلخ که در ماه سنبله سال ١٣٨٥ طعمۀ حريق شد ،  ٣٠٠ بستر و ١٠ اتاق عمليات حريق و بيش از دو ميليون دالر خساره وارد گرديد، اعمار شده است .

آلمان در نظر دارد، تعمير شفاخانۀ ٦٠٠ بستر مُلکى شهر مزارشريف را به مصرف ١٤ميليون دالر  طى مدت دو سال آينده تکميل  و به بهره بردارى بسپارد. قرار است کار اعمار اين شفاخانه در اوايل سال آينده، آغاز گردد.

رئيس صحت عامه بلخ ميگويدکه همچنان مرکز جراحى پلاستيکى به کمک ١٥٠ هزار دالر، از سوى موسسۀ فرانسوى MRCA  در منطقۀ تفحصات شهر مزار شريف که در گذشته تخريب شده بود، بازسازى گرديده  و اينک، توسط وزير صحت عامه افتتاح گرديد.

دوکتور سيد محمد امين فاطمى وزير صحت عامه گفت که مريضانى که قبل از اين، بخاطر تداوى به کابل يا پاکستان ميرفتند حالا ميتوانند در مراکز که در مزارشريف به بهره بردارى سپرده شده، تحت معالجه قرار بگيرند.

دوکتور فاطمى  از کمکهاى آيساف ، کورياى جنوبى و فرانسه تقدير نموده، اما افزود که هنوز هم در بخش صحى، مشکلات وجود دارد  و خواستار کمکهاى بيشتر در  بخشهاى  صحى  گرديد.

وزير صحت عامه افزود که قرار است در سال آينده، تعمير ٣١٤ کلينيک صحى در سطح کشور، شامل ٢٤ کلينيک در ولايت بلخ اعمار گردد.

به گفتۀ وى،  سال آينده در نظر است که  ٥٢٠ مرکز صحى در سراسر کشور به مصرف مجموعى ٢٧٥ ميليون دالر نيز، ايجاد شود.

با اين حال، وزير صحت عامه شفاخانۀ شخصى الفلاح را در شهرک خالد بن وليد شهر مزار شريف   افتتاح نمود.

اين شفاخانه به مصرف ٦٠٠ هزار دالر، از پول مير خالد مالک آن ساخته شده  است.

مير خالد به آژانس خبرى پژواک گفت که شفاخانۀ ياد شده  ،داراى ٢٠ بستر و شامل بخشهاى داخله، نسايى- ولادى، جلدى ، لابراتوار و معاينه قلب بوده که از سوى متخصصين هندى، اداره ميشود.

 


back

top

home