مزارشريف

 


آغاز کار شرکت تصفیه نفت در بلخ

گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، برای اولین بار یک شرکت خصوصی تصفیه نفت در شهرک بندری حیرتان به هزینه 20 میلیون دالر، به کار آغاز نمود.

آپیلا، مسئول این شرکت، روز پنجشنبه به سلام وطندار گفت روزانه میتوانیم بیش از 500 تن مواد خام نفتی را تصفیه نماییم

آپیلا افزود اگر دولت در زمینه انتقال مواد خام نفتی با ما کمک کند، نرخ این مواد را در بازارهای افغانستان به صورت قابل ملاحظه ای کاهش خواهی داد در غیر آن، این شرکت با رکود مواجه خواهد شد


back

 

home