مزارشريف

 


ایجاد اختلاف میان مالداران و کشاورزان در بلخخ

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، شکستانده شدن ساحاتی از علفچرها و زمین های زراعتی در بلخ، سبب ایجاد اختلاف و منازعه میان مالداران و کشاورزان شده است.

مسئولان زراعت در این ولایت می گویند تا زمانیکه هیاتی تعیین نشده و این ساحات را سروی و تفکیک ننمایند، منازعه مالداران و کشاورزان از میان برداشته نخواهد شد.

اخیرا شماری از مالداران و کشاورزان در ولایت بلخ، به خاطر همین موضوع با هم درگیر شده اند که در مجموع 20 تن از هر دو طرف به شمول سه زن زخم
برداشته اند.

در همین حال براساس گزارش روز، جنرال عبدالرئوف تاج، رئیس امنیت فرماندهی امنیه ولایت بلخ، تصریح کرد این منازعه میان کوچیها (مالداران) و عربها (زمینداران) در قریه قزل قدوق صورت گرفت که در نیتجه 13 تن از کوچی ها و 7 تن از عربها زخم برداشته اند.

وی با رد ادعای کوچیها مبنی بر اینکه پولیس از طرف مقابل آنها جانبداری کرده، می گوید پولیس یک میل جنگ افزار کلاشنکوف را از نزد کوچی ها به دست آورده و تحقیقات بیشتر خود را در مورد آغاز کرده است.

از سوی دیگر محمد انور رزاقیار، رئیس اجرائیه ولایت بلخ، نیز از تشکیل هیاتی جهت حل و فصل این موضوع خبر داده، تصریح می کند یک هیات که شامل روسای اداره عدلیه، زراعت، کدستر، دو تن از نمایندگان شورای ولایتی و ولسوال چمتال می باشد، توظیف گردیده تا این موضوع را بررسی نمایند.

اما محمد کاتب شمس، رئیس زراعت و مالداری ولایت بلخ خاطر نشان می سازد که در نتیجه جنگها و نا امنیهای سه دهه گذشته، بیشتر ساحات علفچرها و زمین های زراعتی، شکستانده شده است و برای مشخص کردن ساحات علفچرها از زمین های زراعتی نیاز است تا یک هیات با صلاحیت از سوی دولت تعیین شود تا این مرزها را مشخص گرداند.

وی، اظهار داشت تعیین اینکه این زمین علفچر است یا زراعتی، از توانائی های آنها بیرون است و باید اینکار به دستور ریاست جمهور کشور، توسط یک هیات متشکل از وزارت خانه های ذیربط صورت گیرد.دیده است. 


back

 

home