مزارشريف

 محرومیت 10درصد اطفال بلخ از مکاتب رسمی

 


به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، محمد ظاهر پنهان، رئیس معارف ولایت بلخ ده درصد اطفال در ولایت بلخ از شامل شدن به مکاتب محروم هستند که متاسفانه دولت افغانستان امکانات تحت پوشش قرار دادن این کودکان واجد شرایط را به مکاتب رسمی ندارد.

وی همچنین تاکید کرد که اما جامعه جهانی و موسسات کمک کننده کوشش کرده اند تا بیشتر این کودکان را شامل مکاتب غیررسمی ساخته و بعد از سپری کردن معیارهای وضع شده به مکاتب رسمی معرفی شوند.

پنهان افزود این اطفال به دلایل مختلفی چون مشکلات اقتصادی، دور بودن مکاتب، موجودیت تعصبات بخصوص برای دختران انان را از دسترسی به مکاتب محروم ساخته است.

داکتر همایون، مسئول دفتر پیرامون بالا بردن سطح دانش و توانمندی برای افغانها میگوید تعلیمات سریع ابتدایی از سال 2006 بدینسو در ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ جریان داشته که هزینه آن 99 هزار دالر میباشد.

گفتنی است که برنامه اموزشی تسریعی که توسط دفتر حمایت از اطفال انگلستان مهیا شده است از صنف اول تا صنف پنج را دارا می باشد و توسط 32 تن
از استادان تدریس می گردد و تاکنون توانسته است سه دوره فارغ التحصیل ارائه دهد.


back

 

home