مزارشريف

 


شکایت مردم مزارشریف از شهرداری

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، شماری از مغازه داران در مارکیت انور مزار شریف از شهرداری مزار شریف شکایت میکنند که به گونه‏ ای غیرقانونی مغازه آنان را مهر نموده و مانع کار آنان شده اند.

آنان شهرداری را متهم میکنند که برای گرفتن پول از نزد آنها اقدام به اینکار کرده است.

در همین حال مدیر عواید شهرداری مزار شریف می گوید شهرداری بنا بر وظیفه‏اش تصمیم دارد مارکیتها را به حومه ولایت انتقال دهد تا از ازدحام در داخل جلوگیری نماید اما مغازه داران که در مارکیت انور هستند بخاطر منافع شخصیشان حاضر نیستند که این پلان شهرداری تطبیق گردد.

اسدالله قاری زاده، مدیر عمومی عواید شهرداری مزار شریف به روز گفت شهرداری نه به منظور اخاذی بلکه بخاطر اینکه از ازدحام در داخل جلوگیری کند، تصمیم گرفته تا مارکیتها را به اطراف شهر انتقال دهد.

وی خاطرنشان میسازد که شهرداری به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان یک مارکیت را بر اساس تقاضای همین مغازه داران در سینا استدیو ساخته است که اکنون آنان به خاطر منافع شخصیشان حاضر نیستند به آنجا بروند.

نامبرده به روز تاکید می کند شهرداری پل ارتباط میان مردم و دولت است و وظیفه دارد برای رفاه شهروندان کار نماید نه آنکه مانع کار آنها شود.

بربنیاد گفته های مدیر عمومی عواید شهرداری مزار شریف این مارکیت که دارای 150 مغازه می باشد برای این ساخته شده تا از ازدحام در داخل ولایت جلوگیری گردد.


back

 

home