مزارشريف

 


نگرانی والی بلخ از افزایش ناامنی ها بلخ در بلخ

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان (afghanpaper)، مقامات در ولایت بلخ می گویند طی دو هفتۀ اخیر حضور مخالفین مسلح دولت در این ولایت پررنگ تر شده و ناامنی ها نیز افزایش یافته است.

عطا محمد نور، والی بلخ در نشست مطبوعاتی امروز یکشنبه، 19 ثور اظهار دشت که اگر دولت در این زمینه توجه نکند، بزودی بلخ به یکی از ولایات ناامن کشور مبدل خواهد شد.

وی عدم تطبیق پروژه های انکشافی را سبب دلسردی مردم با دولت و عدم همکاری آنها را سبب افزایش ناامنی در این ولایت عنوان کرد.وی همچنین اظهار داشت در صورت نداشتن مدیریت قوی نظامی وضعیت امنیتی در این ولایت به سرعت بد تر خواهد شد.

به باور والی بلخ دولت هیچ گاه نتوانسته است در جریان چند سال گذشته تقاضای های مردم را خصوصا در دهات رفع نماید و همیشه دولت از مردم خواسته که با دولت شان همکاری نمایند.

آقای نور در حالی از بد ترشدن وضعیت امنیتی در این ولایت نگرانی اش را اعلام می دارد که بارها مقامات پولیس و اردوی ملی در زون شمال اعلام کرده بودند که حضور طالبان در کل شمال و به خصوص بلخ قابل نگرانی نیست.

گفتنی است که در تازه ترین مورد از این ناامنی ها روز گذشته محافظ یک نماینده شورای ولایتی بلخ به وسیله مردان مسلح ناشناس در ولسوالی شولگره ولایت بلخ کشته شد. 


back

 

home